ND-Fotografie

Moments made into memories 

Prisoner of the mind

Depressie komt in de huidige maatschappij veel voor, terwijl eigenlijk niemand weet wat het echt inhoudt.

Met deze serie wil ik depressie onder de aandacht brengen en laten zien wat het met een persoon kan doen.